EKOSİSTEM EKOLOJİSİ ve GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI Cevapları